Хоринские буряты

Значение слова Хоринские буряты по словарю Брокгауза и Ефрона:
Хоринские буряты — см. Буряты.

Хоринская степь    Хоринские буряты    Хоринус