Манчестерец

Значение слова Манчестерец по Ефремовой:
Манчестерец - 1. Приверженец манчестерства.
2. Представитель манчестерства.

Манчестер    Манчестерец    Манчестерский