Шпажка

Значение слова Шпажка по Ефремовой:
Шпажка - 1. Уменьш. к сущ.: шпага.
2. Ласк. к сущ.: шпага.

Значение слова Шпажка по словарю Ушакова:
ШПАЖКА
и шпажонка, шпажонки, ж. (разг. пренебр.). Уменьш. к шпага.

Шпажистка    Шпажка    Шпажный