Шпажонка

Значение слова Шпажонка по Ефремовой:
Шпажонка - Уничиж. к сущ.: шпага.

Значение слова Шпажонка по словарю Ушакова:
ШПАЖОНКА
шпажонки, ж. (разг. пренебр.). См. шпажка.

Шпажный    Шпажонка    Шпак